Předkupní právo

Chcete prodat svůj podíl na nemovitosti? Od 1.1.2018 to nebude tak jednoduché! V platnosti totiž vstupuje předkupní právo. Vaší povinností tak bude nabídnout spoluvlastníkovi svůj podíl za stejnou prodejní cenu, tedy za cenu, na které jste se smluvě dohodli s kupcem .   Výjimkou nebudou ani dary. I u těchto bezúplatných převodů bude nejprve nutné stanovit cenu převáděného podílu a ten poté spoluvlastníkovi přednostně nabídnout. Jedinou výjimku tak představuje převod podílu na osobu blízkou.

Nabídku je nutné učinit písemně

K nabídce musí dojít písemně, ideální je zaslat dopis doporučeně s takzvanou dodejkou, abyste měli o převzetí zásilky spoluvlastníky potvrzení. Navíc je nutné nabídku učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje. V praxi to bude znamenat, že po uzavření kupní smlouvy pošlete poštou nabídku na uplatnění předkupního práva ostatním spolumajitelům a do obálky přidáte kopii kupní smlouvy.

Předkupní právo a případné komplikace 

Spoluvlastníků může být hned několik, pokud tedy prodáváte svůj spoluvlastnický podíl a předkupní právo uplatní více spoluvlastníků najednou, budou mít možnost tento podíl odkoupit všichni a to v poměru jejich podílů na nemovitosti. To se považuje za největší komplikaci  při realitních obchodech. Ze zákona se totiž takový převod týká i garážového/parkovacího stání, které se zcela běžně vlastní jako podíl na nebytové jednotce.

Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce od doručení nabídky. Spoluvlastník samozřejmě může koupi podílu odmítnou dříve a pokud tak učiní, můžete svůj podíl dále prodat. Ale pozor, pokud dojde ke snížení ceny, musíte opět obeslat spoluvlastníky s nabídkou odkupu podílu za novou cenu.

Předkupní právo  již jednou platné bylo. V roce 2013 se zrušilo a právě teď se do občanského zákoníku navrací. Je nespornou výhodou pro spoluvlastníky nemovitosti, to dle důvodové zprávy bylo hlavním důvodem k návratu zákona. Velkou překážkou je však předkupní právo pro prodávající a kupující, těm se celý obchod protáhne až o několik měsíců.