Máme ochrannou známku!

Po několikaměsíčním čekání jsme se dočkali a máme ochrannou známku :). Jedná se o právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních firem, které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby. Zákon ji definuje jako: jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. V praxi to znamená vybrat takové grafické znázornění, které je na první pohled rozeznatelné od konkurence. A tím se stalo naše logo! Žádný obchodní název/obchodní značka se ochrannou známkou nestávají automaticky, ale až zápisem do příslušného rejstříku ochranných známek. V Česku je registruje Úřad průmyslového vlastnictví. Na webových stránkách úřadu je volně přístupný rejstřík, jednoduše tak zjistíte, jestli už podobnou známku někdo neregistroval. Přihlášku k zápisu může podat fyzická i právnická osoba a následná platnost známky je 10 let, tuto dobu je vždy možné prodloužit o dalších 10 let. Chystáte se zaregistrovat ochrannou známku? Nebo už ji máte, ale cesta k získání byla trnitá?