Dron neboli čtyřtulka​

Také jste propadli „dronímu šílenství“? Nebo to kolem vás nedávno bzučelo a nevěděli jste, o co jde? Možná to byla kvadrokoptéra, kterou si dnes může kdokoliv pořídit již za pár tisíc korun v elektru a létat buď rekreačně, nebo komerčně. Váží se k tomu nějaká pravidla? A čím to, že je to teď takový hit? Protože s dronem nelze létat „jen tak“ a má to své regulace, rádi bychom vás do této problematiky uvedli.

Potřebuji k létání licenci? 

V Česku jsou dnes podle odhadů už desítky tisíc dronů. Je nutné si uvědomit, že při létání s dronem jste chápáni jako účastníci leteckého provozu. A takové létaní se neobejde bez důležitých pravidel, která musí každý vlastník dodržovat. Je také podstatné, k jakým účelům dron využíváte - pro rekreačně sportovní účely se stroji do vzletové váhy 0,91 kg zatím nepotřebujete žádnou licenci, naopak v případě těžších dronů, komerčních aktivit a užívání k podnikatelské činnosti  je nutné licenci vlastnit.

Jaká to má tedy pravidla? 

Podívejme se společně na některé pravidla, která jsou společná pro všechny uživatele, s licencí či bez. Prvním základním pravidlem je, že osoba řídící multikoptéru s ní musí udržovat neustálý oční kontakt. Proto se ten, kdo se po celou dobu letu dívá na svět prostřednictvím takzvaného FPV (anglicky First Person View – pohled první osoby), dopouští porušení pravidel. V takové situaci je zapotřebí účast druhé osoby, která obstarává buď ovládání, nebo dohlíží na samotný dron. Drony se také nesmí používat ve výšce nad 300 metrů, a to právě kvůli možnému ohrožení leteckého provozu a kvůli mrakům, v jejichž krajní blízkosti nesmíte létat vůbec. Při vzletu a přistání se nesmíte k osobě přiblížit na 50 metrů a následně vzdálenost od lidí a staveb nesmí být menší než 100 metrů (u osob) a 150 metrů (u zástavby). S tím souvisí také zákaz létání nad lidmi bez jejich souhlasu (při kulturních akcích). Nesmíte létat v blízkosti letiště, nad městy, železnicemi, vojenskými zónami či jadernými elektrárnami nebo nadzemním vedením inženýrských sítí. Navíc jsou všude vymezena ochranná pásma, například u Pražského hradu nebo nad národními parky. Je zakázáno létat v noci. Doporučujeme sledovat i dočasně omezené prostory vyhrazené k vojenskému cvičení v době, kdy jsou prostory aktivně využívány - TSA (anglicky Temporary Segregated Area) a TRA (anglicky Temporary Reserved Area). Veškeré aktuální informace i s velikostí ochranného pásma letišť si lze ověřit u Úřadu pro civilní letectví. 

Pořizování záběrů a etika 

Samostatnou kategorii pravidel pak otevřete v okamžiku, kdy při létání pořizujete videozáběry či fotografie. Při natáčení dalších osob musíte mít jejich výslovný souhlas, popřípadě i souhlas vlastníků nemovitostí, nad nimiž létáte. Zde víc než kdy jindy platí kromě regulací i základní lidská etika – pokud budu létat nad domem souseda a dívat se, jak tráví neděli, nebude to jednak etické a zároveň sousedovi nijak příjemné. Je to úplně stejné, jako kdybychom šli kolem jeho plotu a začali si jej natáčet telefonem. Nevhodné? To zcela uričtě. No a pokud byste pak tyto záběry ještě umístili na internet, není těžké si domyslet, jaké by to mohlo mít následky. 

Nezapomeňte na pojištění

A pokud chcete dron využívat i ke komerčním účelům, musíte požádat o povolení k létání na ÚCL a o povolení k leteckým pracím, zaplatit správní poplatky, registrovat pilota i multikoptéru a vyčkat na rozhodnutí. Každé dva roky je nutné licenci obnovovat. Takový dron také musí mít poznávací značku v podobě identifikačního štítku s označením stroje. Vaší povinností také je platit pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob, a to až do výše několika desítek milionů Kč. Pokud jste ve škole měli fyziku, je vám jasné, že vezmete-li v případě pádu zařízení jeho váhu, dráhu a rychlost letu k zemi, může dron nejen rozbít hmotné věci, ale i někomu ublížit. Proto kromě „pojistky na blbost“ doporučujeme v každé situaci i rekreačním pilotům dbát zvýšené opatrnosti. 

Co NRK a použití dronů? 

Pokud se rozhodnete prodávat svou nemovitost s námi, získáte v rámci našich služeb mimo jiné záběry z ptačí perspektivy. Budoucím zájemcům o  koupi záběry ze vzduchu zajišťují lepší představu o nemovitosti  a celá její prezentace je kvalitnější a atraktivnější. Pravidel pro létání však není málo, proto si na focení a natáčení najímáme profesionální firmu. Fandíme kvalitním strojům, které mají integrovanou technologii automatického návratu na místo vzletu, kamery zaznamenávající překážky v dráze letu a plno dalších užitečných funkcí zajišťujících bezpečnost používání. 

Vyplatí se do dronu investovat víc peněz? 

V případě, že si chcete udělat radost a třeba si i svoji chaloupku vyfotit ze vzduchu, určitě na zařízení nešetřete. Dron se dá sice pořídit již za pár tisíc, ale nemusí se třeba umět vrátit na místo vzletu nebo nebude vědět, jak se zachovat v případě ztráty spojení s ovladačem. Dobrou radou může být i nekupovat těžký stroj nad 1 kg. V každém případě je dobré nechat létání na profících a nepouštět se do pilotování na vlastní pěst bez předchozích zkušeností a rozhodně nepokoušet porušování pravidel, které se k tomu vážou. 

A jak to bude s drony dál? 

Momentálně se mluví o povinnosti evidence pro všechny vlastníky těchto bezpilotních letounů, zákonodárci Evropské unie chtějí změnit podmínky pro členské země. O novinkách Vás budeme rádi informovat. 

Mějte šťastný let!