Daň z nemovitosti​

S blížícím se termínem 31. 1. 2018 je potřeba připravit si podklady pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. A právě do konce ledna by mělo být daňové přiznání podáno osobně, odesláno poštou nebo pomocí datové schránky. Za opožděné podaní hrozí pokuta.

A koho se povinnost týká? Všech, kteří v roce 2017 koupili, prodali, zdědili, či jinak nabyli/pozbyli nemovitost. Dále také těch, jejichž nemovitost doznala zásadních změn například v rámci přístavby. Pokud jste v minulém roce nemovitost nabyli a v daném katastrálním území žádnou jinou nevlastníte, podáváte řádné přiznání k dani z nemovitých věcí. V případě, že naopak další nemovitost ve stejném katastrálním území vlastníte, podáváte pouze dílčí daňové přiznání. Jestli jste v roce 2017 nemovitost prodali a další v daném katastrálním území nevlastníte, stačí skutečnost jen oznámit. A pokud vlastníte, podáváte dílčí daňové přiznání.

Termín pro platbu samotné daně je pro většinu poplatníků 31. května.